Papilio és un projecte transmèdia conformat per diferents canals d’interacció que tracta el tema de la casualitat vs la causalitat mitjançant l’efecte papallona.

Aquest projecte consta d’un nucli unificat de la web, on es mostra el teaser del curtmetratge interactiu on l’espectador tindrà la oportuni tat d’escollir el desenllaç de la història. Tanmateix, s’ofereix la pos sibilitat de conèixer altres parts del projecte, com el videojoc.

EL CORTOMETRAJE
EL VIDEOJUEGO

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

No es tracta d’un projecte comercial, Papilio està creat per un grup d’artistes procedents de la província de Girona.